fbpx

§ 1. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy działający pod adresem www.thepinkpretzel.com zwanym dalej „Sklepem”.
 2. Sklep internetowy jest własnością Marty Perłowskiej, działającej pod adresem:
  17 Madeley Road
  W5 2LA Londyn
  Wielka Brytania
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest projektowanie i sprzedaż dekoracji na przyjęcia i do dekoracji wnętrz.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym – zwanym dalej „Klientem”, a Sklepem.
 5. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi i inne materiały reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.thepinkpretzel.com kierowane przez właściciela Sklepu do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
 6. Znajdujące się w sklepie internetowym zdjęcia produktów mają charakter jedynie poglądowy oraz informacyjny i mogą różnić się od rzeczywistego ich wyglądu. Ze względu na różnice wynikające z różnych profili kolorystycznych oraz ustawień monitorów kolorystyka produktów widoczna na monitorze Klienta może odbiegać od tej rzeczywistej na gotowym produkcie co nie może być uznawane jako wada któregokolwiek z oferowanych produktów.

§ 2. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.thepinkpretzel.com wiążące są jedynie w przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie internetowym na stronie www.thepinkpretzel.com wyrażone są w polskich złotych [PLN].
 3. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

§ 3. Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.thepinkpretzel.com. Zamówienia będą realizowane w kolejności ich składania.
  2. Informacja udzielona przez Sklep o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiążąca dla obu stron transakcji. Wyjątek stanowi sytuacja gdy Klient w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia nie dokona zapłaty za zakupione produkty, w takim przypadku zamówienie zostaje anulowane, a co za tym idzie nie będzie realizowane przez Sklep.
 2. Zamówienie produktu jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty.
  4. W celu realizacji zamówienia przez Sklep konieczne jest podanie w trakcie wypełniania formularza zamówieniowego następujących danych: imienia i nazwiska Kupującego, jego adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, a w przypadku produktów personalizowanych wymaganych do nich informacji – wskazanych w opisach poszczególnych produktów.
  5. Powyższe dane są niezbędne w celu przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient zobowiązany jest podać dane prawdziwe.
  6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu wpłaty całej ceny zakupu wskazanej w formularzu zamówień na konto Sklepu przekazanego Klientowi w korespondencji mailowej lub za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 3. Czas oczekiwania na wpłatę za zakupione przez Klienta produkty to 14 dni – po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane, a umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez składania dodatkowych oświadczeń woli przez jakąkolwiek ze Stron. Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu mailowego oraz telefonicznego z Klientem w ciągu ww 14 dni w celu przypomnienia o płatności.
 4. Wszystkie produkty mające charakter personalizowany nie podlegają zwrotowi.
 5. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym Sklepu akceptuje wszystkie wzory stosowane przez Sklep, ze szczególnym uwzględnieniem kształtów wykorzystywanych elementów oraz liter, a wszelkie wymiany poszczególnych produktów możliwe są jedynie po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci przez kontakt mailowy ze Sklepem pod adresem hello@thepinkpretzel.com oraz akceptacji przez Sklep, w takim przypadku Klient ponosi całkowity koszt dostawy oraz koszt dodatkowego produktu.
  11. Klient może składać zamówienia przez cały rok 24 godziny na dobę.
  12. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu zarówno mailowego jak i telefonicznego z Klientem w celu uzupełnienia danych, w przypadku braku możliwości kontaktu Sklepu z Klientem nieprawidłowo wypełniony formularz zamówieniowy nie będzie podstawą do realizacji zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działalności portalu, do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 4. Wysyłka

 1. Zamówione w Sklepie towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, a przesyłki zagraniczne za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wybór sposobu dostawy należy do Klienta i określany jest w formularzu zamówieniowym. Zakupione produkty dostarczane są pod „adres wysyłki” wskazany w formularzu zamówienia. Całkowity koszt dostawy przesyłki ponosi Klient. Klient ma możliwość wyboru „Odbioru osobistego”, którego termin i miejsce ustalany jest indywidualnie między Sklepem i Klientem.
 2. Koszt dostawy zakupionych przez Klienta produktów oraz odbioru osobistego podawany jest każdorazowo trakcie wypełniania formularza zamówieniowego.
 3. Termin realizacji zamówionych produktów wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty na konto bankowe Sklepu, lub wykonania wpłaty za pośrednictwem serwisy Przelewy24, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sklepem a Klientem. Jako termin realizacji rozumiany jest czas od otrzymania wpłaty do dnia wysyłki. Expresowa realizacja zamówienia do 5 dni roboczych od zaksięgowania kwoty – jest dodatkowo płatna 25% od sumy końcowej zamówienia.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zwraca kosztów za przesyłki (zarówno kosztów produktów jak i kosztów wysyłki) zagubionych przez przewoźnika lub zniszczonych przez przewoźnika w trakcie transportu. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić otrzymaną paczkę oraz towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować Sklep. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za jego pośrednictwem na adres Sklepu lub nie odbierać przesyłki.
 6. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony. W przypadku jeśli wśród zamówionych produktów znajdują się „Produkty personalizowane” lub wykonywane na specjalne zamówienie Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami transportu przesyłki w obie strony oraz 100% wartości „Produktów personalizowanych” znajdujących się wśród dokonanych zakupów.
 7. Przesyłki, które zostały nieodebrane przez Kupującego oraz zwrócone przez przewoźnika na adres Sklepu, przechowywane są przez Sklep przez 14 dni liczone od dnia doręczenia do Sklepu nieodebranej przez Klienta przesyłki. Do tego czasu przesyłka może zostać odebrana lub ponownie przesłana na koszt Kupującego pod wskazany adres. Po tym czasie przesyłki są utylizowane, a umowę sprzedaży uważa się za zrealizowaną i zakończoną. Sklep nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca kosztów z tytułu niewłaściwego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego, czyli z tytułu niewykonania swojego zobowiązania do odbioru rzeczy.

 

§ 5. Poufność danych

 1. Sklep szanuje prawo do prywatności, dlatego nie udostępnia danych Klientów innym firmom czy osobom. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przechowywane w sposób właściwy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr. 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Sklepu będą przetwarzane przez jego właściciela tj. Martę Perłowską prowadzącą działalność pod adresem 17 Madeley Road, W5 2LA Londyn, Wielka Brytania.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówień/umowy, prowadzenia statystyk sprzedaży, a za zgodą Klienta w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacji handlowych.
 4. Dane osobowe Klienta nie będą udostępniane innym podmiotom w celach reklamowych i marketingowych.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane na stronie www.thepinkpretzel.com, poprawiania ich, zmieniania oraz żądania usunięcia z bazy.
 6. Sklep ma prawo wykorzystywać pliki typu „Cookies” oraz „web beacons” w celu prawidłowego funkcjonowania portalu, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 7. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w przedmiotowym Regulaminie.

§ 6. Warunki zwrotu i anulowania

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej. Termin 14-dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Całkowity koszt zwrotu towaru (tj. koszt opakowania i dostawy), o którym mowa w punkcie 1 ponosi Klient. Zwracany towar, nie może nosić oznak użytkowania. Towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany. W przypadku niespełnienia powyższego warunku towar nie zostanie przyjęty, a wszelkie koszty nie zostaną zwrócone.
 3. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia adresu zwrotu. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie dodatkowe produkty, które otrzymał w związku z umową sprzedaży, od której odstąpił. Do zwracanego towaru musi być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Wzór formularza, z którego można skorzystać Klient otrzyma po uprzednim kontakcie mailowym ze Sklepem.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

– (…)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”, a co za tym idzie zwrotowi nie podlegają wszystkie produkty, które mają charakter personalizowany, w szczególności dekoracje do pokoju dziecka, toppery z personalizowanymi napisami, girlandy z napisami, numery stołów, dekoracje bukietów oraz wszystkie produkty zaprojektowane i wykonane na specjalne zamówienie Klienta.

– „(…) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami”, w przypadku Sklepu rozumiane jako balony napełnione helem lub toppery, zarówno personalizowane jak i niepersonalizowane wbite w tort.

§ 7. Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony przez Klienta w sklepie internetowym Sklepu produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sklep, który niezwłocznie stwierdzi czy wada nie nastąpiła z winy Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich dostarczenia do Sklepu. Przed wysyłką wadliwego towaru Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem w celu ustalenia wstępnej akceptacji wadliwości produktów.
 2. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 3. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.
 4. Towar zwracany do Sklepu powinien zawierać oryginalne opakowanie, zarówno to, w które produkty były bezpośrednio zapakowane, jak i opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sklepu.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie innego opakowania dostawczego niż oryginalne, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas przewozu.
 6. Do towaru powinien być dołączony wypełniony formularz odstąpienia od umowy. Klient powinien sprecyzować swoje żądania reklamacyjne. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający jego zakup.
 7. Adres do zwrotów ustalany jest bezpośrednio z Klientem
  tel.: +48 535 480 709
  mail: hello@thepinkpretzel.com

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Korzystanie/złożenie zamówienia w serwisie www.thepinkpretzelcom oznacza akceptację niniejszego Regulamin.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z serwisu z przyczyn technicznych lub technologicznych, a także innych, od niego niezależnych.
 4. Całość strony (mechanizmy i grafika, zdjęcia oraz opisy) są własnością sklepu. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez jej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w serwisie pod adresem www.thepinkpretzel.com i obowiązuje na czas nieoznaczony.
 6. Sklep ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.